Förstasida (statisk och bildspel)

  • bild 1 test
  • bild 2 test
  • bild 3 test

Thomas Bata

Vi hälsar Thomas Bata välkommen till B3 Visab Consulting. Thomas har djup erfarenhet från finansindustrin i roller som projektledare, utredare, kravanalytiker, lösningsarkitekt och strategisk rådgivare. Thomas anlitas med fördel som verksamhetens representant i förändringsintensiva IT-projekt.

Ingemar Bergdahl

Vi hälsar Ingemar Bergdahl välkommen till B3 Visab Consulting. Ingemar har ett djupt affärskunnande och hans specialitet är verksamhetsutredning, projektledning och kravanalys inom områdena bank och kapitalmarknad. Han har varit verksam inom finansbranschen sedan 1998.

Stark koncerntillhörighet

B3 Visab Consulting ingår som ett dotterbolag till B3IT Management. Som en del i koncernen, med ca 300 seniora konsulter, kan vi stärka vårt erbjudande till våra kunder samtidigt som våra konsulter får större möjligheter att utvecklas. B3 Visab Consulting finns på B3ITs huvudkontor på Holländargatan 17
Meny