Branscher

Undersida_1

BRANSCHER

Finansbranschen står inför stora utmaningar – nya lagkrav, ökad konkurrens och nya digitala kundbeteenden. Det är dags att tänka nytt, samtidigt är resurserna ytterst begränsade.

 

Vi hjälper våra klienter inom framförallt bank, försäkring och kapitalmarknad att möta framtiden med konkurrenskraftiga affärsmodeller och en effektiv operativ plattform. Vår specialitet är att kombinera branschkunskap med stark kompetens och erfarenhet av hur effektiv informationshantering etableras.

 

Gemensamt för alla våra kunder är den kritiska roll hanteringen av information spelar för deras affär. Våra kunder finns främst inom bank, försäkring och kapitalmarknad där konkurrenskraften ofta är direkt kopplad till förmågan att hantera information.

 

B3 Visab Consulting strävar efter att ha djup kunskap om branschen i sin helhet, men även om verksamhetsspecifika drivkrafter och utmaningar. Dessa kunskaper i kombination med gedigen IT-kompetens krävs för att kunna bidra positivt i vår kunds digitala affärsutveckling.

Tjänster och referensuppdrag
Meny