Kapitalmarknad

KAPITALMARKNAD

Kapitalmarknaden genomgår en strukturomvandling. Regleringar, teknikutveckling och nya aktörer i marknaden driver på förändringen. Värdekedjorna inom värdepappershandeln blir allt mer tydliga. Den som kan agera mest effektivt i dessa blir vinnaren och standardisering av värdekedjan skapar förutsättningar för ett effektivt informationsutbyte mellan funktioner och aktörer.

 

Inom Trading finns en trend mot standardisering. Produktområde för produktområde regleras och harmoniseras. Standardisering och transparenskrav driver lägre marginaler och stora volymaktörer gynnas.

 

Kundbehov och regleringar driver en renodling av värdekedjan inom fondaffären. Banker och fondbolag måste tydligare definiera sin roll. Samtidigt pågår en digitalisering av flödet där standarder som ISO20022 hjälper till att effektivisera kommunikation mellan aktörerna.

 

Konsumentkrav på sänkta avgifter och ett medialt ifrågasättande av möjligheten till överavkastning i kapitalförvaltning har skapat en trend mot indexförvaltning. Låga avgifter och indexförvaltning kräver kostnadseffektiv förvaltning. Det ställs höga krav på standardisering, effektiva processer och informationshantering.

 

Private Banking handlar om kundrelationer. Det kräver god kunskap om kunden och kundens behov. Det kräver också en öppen arkitektur med produkter och tjänster som kan tillfredsställa kundens behov. För lönsamma men bredare segment som affluent krävs automatiserade tjänster med effektiva processer och informationshantering.

Tjänster och referensuppdrag
Meny