Bank

BANK

Den ökade regleringen inom bankområdet innebär stora kostnader för regelverksprojekt och det är en utmaning att på sikt att leva upp till kraven samtidigt som kraven på effektivitet och kostnadspress ökar. Räntemarginalerna är under press och utmaningen är att finna nya sätt att skapa värde samtidigt som kostnaden måste ner.

 

Ökade krav på allt snabbare kvartalsrapportering och myndighetsrapportering medför att man t ex inom finans- och riskområdena står inför stora utmaningar gällande sin informationsförsörjning avseende både kvalitet och tillgänglighet.

 

Användningen av digitala kanaler ökar, det är också tydligt att kunderna väljer ett helt nytt och mer aktivt beteende. Förväntningarna från slutkunderna på digitala banktjänster har förändrats. Snabb introduktion av nya tjänster är nödvändig och tjänsterna förväntas även vara mobila. Man måste kunna erbjuda bra service och kunna ge råd till sina kunder oavsett vilken tidpunkt, kanal eller enhet kunden har valt.

 

Retail Banking står inför stora utmaningar vad gäller modernisering av sitt IT stöd och att bygga relationer med kunder över nya kanaler. Det behövs en helt ny form av informationstjänster, självbetjäning och ökad tillgänglighet. Det ställer krav på informationshantering, automatiserade tjänster och digitala flöden samt stöd för multikanal och nya digitala kanaler med hög förändringstakt.

Tjänster och referensuppdrag
Meny