Erbjudande

Undersida_1

ERBJUDANDE

B3 Visab Consulting tillhandahåller tjänster som hjälper finansindustrin att få kontroll och upprätthålla hög kvalitet på sin information. Med detta som grund kan vi tillsammans med kunden skapa långsiktigt hållbara lösningar bestående av digitala affärsprocesser.

 

Vi får våra kunders förtroende att leda förändringsarbete från tidiga faser till genomförande.
Vårt erbjudande bygger på en kombination av:

  • Branschkunskap
  • Ledarskap och kommunikation
  • Yrkeskompetens
  • Informationsteknologi

Vårt erbjudande bygger på några bärande idéer
†De aktörer inom finansbranschen som vill fortsätta att vara långsiktigt framgångsrika måste börja bedriva sin informationsförsörjning på ett mycket mer ingenjörsmässigt sätt. Det är en förutsättning för att kunna tillhandahålla helautomatiserade informationsprocesser med standardiserade gränssnitt.

†En effektiv operativ plattform för “informationsfabriken” är centralt vid leveransen av finansiella tjänster. Som vi ser det måste den operativa plattformen vila på några styrande, strategiska principer såsom:

  • utgå från marknadens värdekedja
  • tillämpa branschstandard
  • upprätthåll kontroll på information

Det ställer krav på ett standardiserat och disciplinerat arbetssätt med:

  • aktiv styrning
  • långsiktighet
  • partnertänkande
Vår specialitet
Vi hjälper våra klienter inom framförallt bank, försäkring och kapitalmarknad att möta framtiden med konkurrenskraftiga affärsmodeller och en effektiv operativ plattform. Vår specialitet är att kombinera branschkunskap med stark kompetens och erfarenhet av hur effektiv informationshantering etableras.
Kontakta oss
B3 Visab Consulting AB
Kungsbron 2
Box 8
101 20 STOCKHOLM
Meny