Tjänster

TJÄNSTER

B3 Visab Consulting hjälper företag inom finansbranschen att lyckas med sina strategiska mål. Genom att kombinera vår tunga IT-kompetens med verksamhetskompetens kan vi:

  • bidra med den struktur som krävs för att vår kund ska kunna utveckla sin affär på ett effektivt och hållbart sätt. Struktur med avseende på affärsprocesser, information och teknologi
  • införa ramverk inom området Information Management och därmed möjliggöra ett samlat grepp över verksamhetens informationstillgång och informationsflöde
  • driva förändring inom ovanstående discipliner och att därmed möjliggöra effekthemtagning i affären

Det innebär konkret att vi genom våra konsulter tillhandahåller expertis inom:

  • Program-, projekt och förändringsledning
  • Strategisk rådgivning
  • Information Management
  • Informationsarkitektur och modellering
  • Verksamhets- och processutveckling
  • Kravanalys
  • Enterprisearkitektur och IT-arkitektur

LEVERANSMODELLER

För att säkerställa att vi möter kundens behov och uppgiften på bästa sätt har vi olika leveransmodeller.

 

Funktionsleverans
Vi kan leverera och ta ansvar för en hel funktion inom kundens verksamhet. Det kan vara en tillfällig funktion som lever under en tidsbegränsad period eller en funktion som ska leva kvar. I det senare fallet tar vi också ansvar för att lämna över den till kunden.

 

Teamleverans
Komplexa uppgifter kräver en mix av kompetenser som kan vara svårt att finna hos en person. Vi kan erbjuda teamleveranser där vi har team av konsulter som är vana att arbeta ihop och som kompletterar varandras kunskap och kompetens.

 

Konsultleverans
Våra konsulter engageras också enskilt för uppdrag hos våra kunder.

KONCEPT

Strategisk planering och intern styrning
Vi erbjuder strategisk planering och genomförande av affärsförändringar där information och IT-stöd har stor betydelse. Vi erbjuder vidare att säkerställa att rätt effekter uppnås samt att det nya önskade tillståndet behålls och utvecklas med stöd av rätt intern styrning.

 

Operativ plattform – Säkerställa flexibel och effektiv affärsarkitektur
Med den operativa plattformen hjälper vi informationsintensiva företag att ta fram och utveckla en flexibel och framtidssäker plattform att driva sin affär på. Vårt koncept möjliggör full kontroll på erbjudna produkter och tjänster samt säkerställer att utveckla och hantera nödvändiga verksamhetsfunktioner, processer, informationsbehov och IT-stöd över tid.

 

Strategisk informationshantering – Turn Information into Business Success®
Vi hjälper företag att hantera sin affärsinformation. Vi skapar effekter och värde tidigt och parallellt stödjer vi företaget att ta fram och implementera nya strukturer och arbetssätt för att hantera informationen. Syftet är att säkerställa att affären får den information de behöver när de behöver den, Turn Information Into Business Success®.

 

Produkt och kunderbjudanden – Digital Affärsutveckling
Syftet med Digital Affärsutveckling är att harmonisera de stora IT-investeringarna med företagets utveckling av produkter och tjänster. Målsättningen är att underlätta utvecklingen nya konkurrenskraftiga erbjudanden och samtidigt hantera förvaltningen av etablerade produkter tills de ska avvecklas.

 

Effektiv hantering av legala krav
Vårt koncept för att hantera legala krav säkerställer att rätt analyser görs och rätt lösningar implementeras. Då fler krav slår mot verksamheten samtidigt adresseras de holistiskt och föreslagen och implementerad lösning stödjer helheten. Vi hanterar att kraven ändras fram till implementation och vi samarbetar vid behov med sakkunniga jurister.

Kontakta oss
B3 Visab Consulting AB
Kungsbron 2
Box 8
101 20 STOCKHOLM
Meny