Vi söker

Vi söker

Vi hjälper våra kunder att lyckas med affärsutveckling i den nya digitala ekonomin. Vi söker fler etablerade konsulter med gedigen kompetens inom Bank, Försäkring eller Kapitalmarknad. Just nu söker vi primärt:

  • Managementkonsulter med vana att leda strategiarbeten och analyser
  • Affärsinriktade program- och projektledare
  • Specialister inom Information management
  • Verksamhetskunniga arkitekter (affär/enterprise/lösning)
  • Kravanalytiker och utredare

Nedan redovisas exempel på faktorer som våra kunder värderar högt hos konsulter från B3 Visab Consulting, oavsett roll:

 

Verksamhets och affärskompetens
Kunskap och erfarenhet inom bank, försäkring och/eller kapitalmarknad.
Generell kunskap om marknadens aktörer och hur de konkurrerar och samverkar.
Orientering om pågående regleringar och standardiseringar inom området.

 

Informationsteknologi
Erfarenhet att genomföra affärs- eller regelverksdrivna förändringsprojekt där IT har varit en signifikant del av förändringen.
Förståelse för att utformningen av IT-lösningar kan vara helt avgörande för om en aktör på marknaden blir marknadsledande eller inte.
Förmåga att angripa problem och utmaningar vid realisering av IT-lösningar för affären.

 

Ledarskap
Förmåga att leda och hantera komplexa förändringsbehov och på ett pragmatiskt sätt hjälpa kunden att stegvis genomföra förändringen.
Förmåga att leda människor i förändring. Att förstå drivkrafter, beslutsprocesser och samspel.
God förmåga att driva förändringar inom stora organisationer och att navigera smidigt i det politiska landskapet.
Förståelse för vikten av god kommunikation med alla intressenter i förändringsarbete.

 

Yrkeskompetens
Dokumenterad kunskap, gärna certifierad inom din disciplin.
Dokumenterad erfarenhet av att ha genomfört större projekt inom bank/finans.
Förmåga att genomföra tidiga projektfaser (förstudier/utredningar). Erfarenhet att angripa otydliga och abstrakta frågeställningar samt vana att strukturera och visualisera beslutsunderlag på ett pedagogiskt sätt.

 

Ansökan
Skicka ansökan till: Vår postadress är:
B3 Visab Consulting AB
Box 8
101 20 STOCKHOLM
Meny